رفتار افزار فارسی تلگرام میلیون برنامه

رفتار: افزار فارسی تلگرام میلیون برنامه استفاده اطلاعات استفاده اطلاعات موبوگرام تلگرام من

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی او ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد ، «ح. ه»، یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی دستگیر شد

«ح. ه» به علت بدهی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به بانک سرمایه به وسیله یکی از نهاد‌های امنیتی بازداشت و مدت سه هفته است که در زندان اوین به سر می‌برد. وی در تلاش است زم

او ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد ، «ح. ه»، یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی دستگیر شد

«ح. ه»، یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی دستگیر شد / او ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد

عبارات مهم : بوشهر

«ح. ه» به علت بدهی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به بانک سرمایه به وسیله یکی از نهاد های امنیتی بازداشت و مدت سه هفته است که در زندان اوین به سر می برد. وی در تلاش است زمین هایی که ارزش مالی چندانی ندارند و در استان های فارس، بوشهر و پایتخت کشور عزیزمان ایران به نامش ثبت شده است به جای این بدهی پرداخت کند.

به گزارش فارس ؛«ح. ه» به علت بدهی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به بانک سرمایه به وسیله یکی از نهاد های امنیتی بازداشت و مدت سه هفته است که در زندان اوین به سر می برد.

پیگیری خبرنگار فارس حاکیست وی با شکایت بانک سرمایه به علت اخذ وام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی با وثایق ناچیز و با حکم دادسرای پولی و بانکی در زندان اوین به سر می برد و اکنون مرحله دادسرا و حکم بازداشت موقت خود را سپری می کند.

او ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد ، «ح. ه»، یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی دستگیر شد

وی در تلاش است زمین هایی که ارزش مالی چندانی ندارند و در استان های فارس، بوشهر و پایتخت کشور عزیزمان ایران به نامش ثبت شده است به جای این بدهی پرداخت کند.

«ح. ه» به علت بدهی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به بانک سرمایه به وسیله یکی از نهاد‌های امنیتی بازداشت و مدت سه هفته است که در زندان اوین به سر می‌برد. وی در تلاش است زم

واژه های کلیدی: بوشهر | زندان | بازداشت | بزرگترین بدهکار | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog